Affald – det er vi!

Torben NørgaardJeg læser ikke mange bøger, men dem jeg læser, læser jeg til gengæld flere gange.
Det drejer sig bl.a. om min lille svenske Affaldsbibel: ”Sopor hit og dit” fra 2004. Bare titlen gør mig glad. Bogen indeholder en række små artikler om affald som begreb og kulturelt betinget fænomen og er skrevet af filosoffer, etnologer, teknologer og affaldsfolk.

En anden af mine favoritbøger er Tor Nørretranders nye bog ”afskaf affald”, som netop er udgivet af RenoSam (interesseorganisation for affaldsselskaber) i forbindelse med deres 25 års jubilæum. En bog der sætter affaldet i nyt perspektiv.

I ”Sopor hit og dit” skriver filosof Johan Hultman, at vi ser vores samfund i velafgrænsede kategorier. Disse kategorier medfører, at vi opdeler verden og livet i, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og skidt, hvad der er skønt og ulækkert og hvad der er ting og affald. Disse opdelinger styrer vores samfund og opfattelse af livet.

Ting eller affald?
Benthe Norheims kunstværkFor et par uger siden havde jeg en rundvisning på AVVs affaldsanlæg for 10 skønne damer. Som indledning spurgte jeg dem, hvad de umiddelbart tænkte på, når jeg sagde ordet: affald. De sagde: slam, ulækkert, kloak, værdiløst, losseplads. En enkelt sagde dog: energi. Da jeg på listen tilføjede: Benthe Norheim, udbrød de: ”jamen det er da kunstneren, der har lavet kunstværket Fruen fra havet ved Sæby Havn”. Jeg svarede: ”ja, og hun har også lavet det kunstværk på 25 m2, som I ser på væggen der”. En kvinde med et nyt liv i maven. Et kunstværk lavet af 4.000 meter brugte ledninger fra vaskemaskiner, TV og radioer. Ledninger der forbinder mennesker og skaber liv. Benthe Norheims ”Ledningsgobelin” er lavet til AVV og hænger i vores foredragssal. Benthe har også lavet engle, der med beton er modelleret på gamle skraldestativer.

Ting er forbundet med skønhed, glæde og nytte. Et par nye sko, som sønnen har fået af kæresten gør ham glad med et glimt i øjet. Ting er indenfor. Når skoene ikke længere kan bruges, er nedslidte (hvilket sjældent når at ske for vores børn) bliver de til affald. Til noget der er udenfor, noget der skal smides ud. Men det er det samme par sko.

Vi skal forsøge at fjerne skellet mellem indenfor og udenfor; mellem ting og affald. Affald er fortsat ting, der skaber nytte og glæde. Som Tor Nørretranders skriver, skal vi ikke tænke i depoter, men i bevægelse og flow. Affald skal ikke kun være ting, der er udenfor, men et element i en større sammenhæng i et evigt flow.

Et andet eksempel er vores bidragyder her på bloggen, Gitte Lacarierre, som giver nyt liv til gamle møbler og brugsting ved at beklæde dem med stoffer, aviser, indpakningspapir med mere. Hun ser muligheder i at få brugte ting ind i en ny sammenhæng. Ting bevarer deres nytte og skønhed, måske bare i en ny form.

Oplevelser, forundring og glæde
Vores genbrugspladser er i høj grad en social arena. Udover at få affaldet i de rette containere skal vi på genbrugspladserne skabe oplevelser, forundring og glæde. Tage ”rigtige” ting ind på pladsen sammen med affaldet. AVVs genbrugsplads i Hjørring har en affaldsscene, hvor vi holder koncerter og sundhedsarrangementer. Et kunstværk i form af en 90 m2 stor graffitivæg pryder pladsen til haveaffald. Borgerne kan tage en kop kaffe, når traileren er tømt.

Affald er og skal være en del af vores liv og kultur. Affald har været fejlplaceret såvel mentalt og fysisk i en del år, men nu er det på tide, at affaldet igen finder sin rette plads. Ikke derude men herinde, ikke som depoter men strømme, ikke som værdiløse men værdifulde. Affald, det er vi!

 

Vi kan også anbefale:

Leave a Reply

  

  

  


6 × tre =

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>